NOVÝ BLOG O FALCOVI –

NOVÝ BLOG O FALCOVI - Největší česká neoficiální stránka a báze dat a informací o nejslavnějším rakouském zpěváku FALCOVI (určeno pro prohlížeč Mozila Firefox)

 http://www.falco-de-groove.de  http://www.falco-fr.com/  http://www.falco.at  http://www.falcofanclub-berlin.de  http://www.falco.de.gg /  http://www.falcollection.at  http://www.falcoderfilm.de/  http://www.conny.at/ http://www.falcoworld.net/
 http://www.falco-forum.de.gg/ http://www.falco4ever.de/ 
http://www.falco-alive.ch/ 
http://falcorussia.ru/ 
http://too-emotional.de/
http://falco.zanzaa.at/

 http://www.razyboard.com/system/morethread-a-brand-new-fan-falcofans-354773-1126097-0.html  http://www.best-of-80s.de/80er-80s-deutsch-german/2359-falco-jeanny-part-3-a.html

FALCO IST NIE GESTORBEN, ER LEBT WEITER IN UNSEREN HERZEN.

FALCO INTERNATIONAL AIRPORT
ROCK AND ROLL HALL OF FAME ROCK AND ROLL HALL OF FAME

Ahoj, Falco-fanoušci a čtenáři blogu ! Blog o Falcovi je momentálně v rekonstrukci a je doplňován formou archívu. V této liště se dozvíte o nových článcích, kam, tedy do které rubriky byly jednotlivé články doplněny. Momentálně na programu: Falco restaurant v New Yorku a Práter - Falcova figurina. Na návštěvu vás zve Webmasterin Dagmara/Falco1957

FALCO - Pitevní zpráva - Autopsy Report - Gutachten

Datum: 6. 1. 2010 17.15 | Autor: Falco1957 | 6696× | Kategorie: Unfall und Tod | Komentáře: 0

 

Falco

 

Závěr : Falco zemřel na roztržené srdce

Originální pitevní zpráva byla ve čtyřech částech. Přesný popis vícenásobných zranění, test na aids a smutná pravda: důkaz o alkoholu, kokainu a marihuaně.

Originální lékařský nález zní takto: „ v souladu s policií,lékařský úředník a nestranná osoba zapisuje, že jde o nebožtíka, kterým je Rakušan Johann Hölzel, muž, 40 let, rezident Hacienda Resorts ( přes de Lujo; Cofresi číslo 37, Dominikánská republika), který zemřel 6. února 1998.

Kvalifikovaný odborný lékař: trauma,mozek a hlavní trauma, zranění levého stehna a levé kosti nadloktí.

Nehoda: popis události: Nehoda nastala v době, když jel džíp po cestě z města  Sosua (Puerto Plata) v západo-východním směru. Když dosáhl bodu Gran Parada, na úrovni Monte Llano, dostal se do kolize s autobusem.

Anatomické patologické nálezy:

1) Hlava:
a) rozbitá trauma zranění levého dolního rtu, traumy v horním rtu
b) Rozbité nalevo točité obočí
c) traumy v obou očních víčkách, uvnitř vpravo a vlevo v oční oblasti, inverzní krvácející nos
d) opakované trhliny na levé polovině tváře
e) rozbitá brada ve střední ose
f) trauma velkého a malého mozku a obou mozkových polovin
g) veškeré zuby, s výjimkou předních, vpravo a vlevo horní čelist, nedávno rozbité
h) přelomená dáseň v horní čelisti
i) roztržená špička jazyka

2. Krk
a) trauma přední strany a postranního svalu a pojivové tkáně

3. Hruď

a) opakované trhliny a traumy v pravé i v levé polovině hrudi
b) trauma levé hrudi a svalstev
c) poranění levého žeberního ohybu
d) levé plíce: poranění a trauma nižších laloků
e) podle pravé plíce:poranění v zadní části levých horních a spodních laloků
f) Srdce: poranění a trauma zadních talířů obou komor stejně jako komora pravé části srdce
g) Hruď: 1,000 cm 3 krve v levé polovině hrudi
h) Osrdečník: 100 cm 3 krve v srdeční bláně


4. Břicho
Opakované lineární trhliny v horním břiše, v horní pravé a levé čtvrtině kružnice stejně jako v levé jímce a bederní části


5. Horní končetina
Vpravo. Trauma v nižší třetině a horní třetině nadloktí. Trauma ruky a levé dlaně
a) traumy v horních a hlubokých svalových vrstvách horní a spodní ruky
b) poranění svalu ve spodní zadní třetině tricepsu
c) opakovaná zranění ve spodní ruce, ramene a prstech
d) vykloubený loketní kloub

6. Spodní končetina:

Pravá strana:
a) trauma v přední straně, vnitřní, spodní a horní třetina svalstva stejně jako v poloviční části v horním stehně a v zadní vnitřní oblasti
b) trhliny ve spodní a horní třetině v předním svalstvu a ve střední třetině nohy

Levá strana:
a) opakované trhliny a traumy uprostřed a spodní třetiny svalu vnitřní strany stejně jako ve spodní vnější třetině
b) poranění vnější strany kolene
c) opakované traumy v noze a chodidle
d) trauma horní a hluboké svalové vrstvy uprostřed a nižší třetina vpředu uvnitř a zevně

7. Záda
Opakované trhliny a traumy na pravé a levé straně stejně jako uvnitř levé oblasti

Zvláštní vyšetření:
Laboratorní zkoušky: HIV negativní
Toxikologické nálezy: důkaz alkoholu, kokainu a marihuany
Výsledky
Pozitivně () s alkoholem v krvi: 150 Mg/DL.
Pozitivně () s kokainem: 2.604 Ng/MI.
Pozitivně () s marihuanou : 43.0 Mg/MI.

Závěry

Příčina smrti: masivní trauma způsobené volantem vozidla

Typ smrti: smrt zaviněná nehodou

Smrt Rakušana Johanna Hölzela, muže, 40-ti letého, byla dána vícenásobnou traumou způsobenou volantem vozidla. Vzhledem k charakteristickým rysům smrti a času pitvy 7. února 1998, může být konstatováno, že smrt nastala přibližně před 12 - 14 hodinami.

 

 


THE CONCLUSION: FALCO DIED OF RUPTURED HEART

The original autopsy report was in four parts. The exact specification of multiple injuries, an aids test and the sad truth: evidence of alcohol, cocaine and marijuana.

Court-medical autopsy findings translated from the original wording: "in accordance with the police, official medical and judicial logs the deceased is Austrian JOHAN HöLZEL, male, 40 years old, resident of Hacienda Resorts (via de Lujo; Cofresi No. 37, Dominican Republic) who died on 6 February 1998.

The medical officer certified: Trauma, brain and head trauma, injuries of the left thigh and the left upper arm bone.

Accident: course of events: The accident occurred when he was driving a jeep along the road from Puerto Plata to Sosua in a west-east direction. When he reached the workstation (radio mast?) of Gran Parada on the height of Monte Llano, he was in collision with a motorbus.

ANATOMICAL-PATHOLOGICAL FINDINGS

1. Head
a) Break trauma wound of the left lower lip, trauma at the upper lip
b) Break wound at the left brow
c) Traumas at both eyelids, within the right and left eye area, reciprocal nose bleeding
d) Repeated scratches at the left half of face
e) Break wound underneath the chin at the center line
f) Trauma of the large and small brain of both brain halves
g) All teeth, with exception of the left middle cutting (incisors?) teeth, the right and left upper jaw, recently broken
h) Gum break in the upper jaw
i) Tore the tongue point

2. Neck
a) Trauma of the front and lateral muscle and connective tissues

3. Thorax
a) Repeated scratches and traumas at the right and left half of thorax
b) Trauma of the left chest and muscles
c) Break of the left rear rib elbow
d) Of left lungs: Break and trauma of the lower lobes
e) Of right lungs: Break at the rear of the left upper and lower lobes
f) Heart: Break and trauma of the back plates of both chambers as well as the right heart chamber
g) Thorax: 1,000 cm3 blood in the left half of thorax
h) Pericardium: 100 cm3 blood in the heart membrane

4. Abdomen
Repeated linear scratches in the upper abdomen, in the upper right and left quadrant as well as in the left basin and lumbar region

5. Upper member (limb) masses
On the right. Trauma in the lower third of the upper arm and in the upper third of the lower arm. Trauma of the hand and the left palm
a) Traumas at the upper and deep muscle layers of upper and lower arm
b) Muscle break at the lower rear third tricep
c) Repeated scratches at lower arm, hand and fingers
d) Elbow joint dislocated

6. Lower member (limb) masses:
Right side:
a) Trauma at the front, internal, lower and upper third of the musculature as well as at the half inside of the upper thigh and at the rear internal region.
b) Scratches in the lower and upper third at the front musculature and at the middle third of the leg.
Left side:
a) Repeated scratches and traumas in the middle and lower third of the muscle inside as well as in the lower outside third
b) Break wound at the exterior of the knee
c) Repeated traumas at leg and foot
d) Trauma of the upper and deep muscle layer in the middle and lower third of the front interior and exterior.

7. Back
Repeated scratches and traumas at the right and left side as well as within the left area

SPECIAL INVESTIGATIONS
Laboratory tests: HIV negative
Toxicological Findings: Proof of alcohol, cocaine and marijuana
Results
Positively () with alcohol in the blood: conc. 150 Mg/DL.
Positively () with cocaine: conc. 2.604 Ng/Ml.
Positively () with marijuana: conc. 43.0 Mg/Ml.

CONCLUSIONS

CAUSE OF DEATH: MASSIVE TRAUMA CAUSED BY THE VEHICLE'S STEERING WHEEL

TYPE OF DEATH: ACCIDENTAL DEATH

The death of the Austrian JOHAN HöLZEL, male, 40 years old, was due to multiple trauma caused by the vehicle's steering wheel. Taking into account the death characteristics and the time of the autopsy on 7. February 1998 it can be assumed that death occurred approximately 12 to 14 hours

  

Das Gutachten: Falco starb an Herzriss

Exklusiv. Der vierseitige Obduktionsbericht im Original: Genaue Angaben über die vielen schweren Verletzungen, ein Aids-Test und die traurige Wahrheit: Nachweis von Alkohol, Kokain und Marihuana.

Gerichtsmedizinischer Obduktionsbefund im übersetzten Original-Wortlaut:


"Gemäß der polizeilichen, amtsärztlichen und gerichtlichen Protokolle ist der tote Österreicher JOHANN HÖLZEL, männlich, 40 Jahre alt, wohnhaft Hacienda (Via de Lujo; Cofresi Nr. 37, Dominikanische Republik) am 6. Februar 1998 verstorben. Der Amtsarzt attestierte: Polytrauma, Gehirn- und Schädelquetschung, Frakturen des linken Oberschenkels und des linken Oberarmknochens.
Unfallhergang: Der Verunglückte durchfuhr am Steuer eines Jeeps den Straßenabschnitt Puerto Plata ­Sosua in westöstlicher Richtung. Als er den Platz Gran Parada auf der Höhe Monte Llano erreichte, kam es zu einer Kollision mit einem Autobus.
ANATOMISCH-PATHOLOGISCHER BEFUND:


1. Kopf:
a) Rissquetschwunde der linken Unterlippe, Quetschung an der Oberlippe
b) Risswunde an der linken Augenbraue
c) Quetschungen an beiden Lidern, im rechten und linken Augenbereich, beidseitiges Nasenbluten
d) mehrfache Abschürfungen an der linken Gesichtshälfte
e) Risswunde unterhalb des Kinns an der Mittellinie
f) Quetschung des Groß- und Kleinhirns beider Gehirnhälften
g) Sämtliche Zähne, mit Ausnahme des linken mittleren Schneidezahns, des rechten und linken Oberkiefers, sind kürzlich ausgebrochen
h) Zahnfleischriss im Oberkiefer
i) Einriss der Zungenspitze

2. Hals:
Quetschung der vorderen und seitlichen Muskel- und Bindegewebe

3. Brustkorb:
a) mehrfache Abschürfungen und Quetschungen an der rechten und linken Brustkorbhälfte
b) Quetschung der linken Brust- und Zwischenrippenmuskeln
c) Bruch des linken hinteren Rippenbogens
d) linker Lungenflügel: Riss und Quetschung des Unterlappens
e) rechter Lungenflügel: Riss an der Hinterseite des linken Ober- und Unterlappens
f) Herz: Riss und Quetschung der Hinterwände beider Kammern sowie des rechten Herzohrs
g) Hämatothorax: 1.000 cm3 Blut in der linken Brustkorbhälfte
h) Hämoperikard: 100 cm3 Blut im Herzbeutel

4. Bauch:
Mehrfache lineare Abschürfungen im Oberbauch, im oberen rechten und linken Quadranten sowie im linken Becken- und Lendenbereich

5. Obere Gliedmaßen:
Rechts: Quetschung im unteren Drittel des Oberarms und im oberen Drittel des Unterarms, Quetschung des Handrückens und der Handfläche
Links:
a) Quetschungen an den oberen und tiefen Muskelschichten von Ober- und Unterarm
b) Muskelriss am unteren hinteren Trizepsdrittel
c) Mehrfache Abschürfungen an Unterarm, Handrücken und Fingern
d) Ellbogengelenk ausgerenkt

6. Untere Gliedmaßen:
Rechts:
a) Quetschung am vorderen, inneren, unteren und oberen Drittel der Muskulatur sowie an der halben Innenseite des Unterschenkels und an der hinteren inneren Region der Sohle
b) Abschürfungen im unteren und oberen Drittel an der vorderen Muskulatur und am mittleren Drittel des Beins.
Links:
a) mehrfache Abschürfungen und Quetschungen im mittleren und unteren Drittel der Muskelinnenseite sowie im unteren äußeren Drittel
b) Risswunde an der Außenseite des Knies
c) mehrfache Quetschungen an Bein und Fuß
d) Quetschung der oberen und tiefen Muskelschicht im mittleren und unteren Drittel der vorderen Innen- und Außenseite.

7. Rücken:
Mehrfache Abschürfungen und Quetschungen an der rechten und linken Rückenseite sowie im linken Gesäßbereich

SPEZIALUNTERSUCHUNGEN:
- Laboruntersuchungen:
HIV-Negativ
- Toxikologischer Befund:
Nachweis von Alkohol, Kokain und Marihuana
Resultate:
Positiv (+) bei Alkohol im Blut: conc. 150 Mg/DL.
Positiv (+) bei Kokain: conc. 2,604 Ng/Ml.
Positiv (+) bei Marihuana: conc. 43,0 Mg/Ml.
TODESURSACHE:
MASSIVES POLYTRAUMA DES FAHRZEUGLENKERS
TODESART: UNFALLTOD

SCHLUSSFOLGERUNGEN:
Der Tod des Österreichers JOHANN HÖLZEL, männlich, 40 Jahre, ist auf ein massives Polytrauma des Fahrzeuglenkers zurückzuführen. Unter Berücksichtigung der Todeszeichen und des Zeitpunktes der Autopsie am 7. Februar 1998 kann angenommen werden, daß der Tod etwa 12-­14 Stunden davor eintrat.

Quelle: http://www.falco.at/dertod.htm

 

 


Přidat nový komentář:
Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici pět:

Nová stránka 1