NOVÝ BLOG O FALCOVI –

NOVÝ BLOG O FALCOVI - Největší česká neoficiální stránka a báze dat a informací o nejslavnějším rakouském zpěváku FALCOVI (určeno pro prohlížeč Mozila Firefox)

 http://www.falco-de-groove.de  http://www.falco-fr.com/  http://www.falco.at  http://www.falcofanclub-berlin.de  http://www.falco.de.gg /  http://www.falcollection.at  http://www.falcoderfilm.de/  http://www.conny.at/ http://www.falcoworld.net/
 http://www.falco-forum.de.gg/ http://www.falco4ever.de/ 
http://www.falco-alive.ch/ 
http://falcorussia.ru/ 
http://too-emotional.de/
http://falco.zanzaa.at/

 http://www.razyboard.com/system/morethread-a-brand-new-fan-falcofans-354773-1126097-0.html  http://www.best-of-80s.de/80er-80s-deutsch-german/2359-falco-jeanny-part-3-a.html

FALCO IST NIE GESTORBEN, ER LEBT WEITER IN UNSEREN HERZEN.

FALCO INTERNATIONAL AIRPORT
ROCK AND ROLL HALL OF FAME ROCK AND ROLL HALL OF FAME

Ahoj, Falco-fanoušci a čtenáři blogu ! Blog o Falcovi je momentálně v rekonstrukci a je doplňován formou archívu. V této liště se dozvíte o nových článcích, kam, tedy do které rubriky byly jednotlivé články doplněny. Momentálně na programu: Falco restaurant v New Yorku a Práter - Falcova figurina. Na návštěvu vás zve Webmasterin Dagmara/Falco1957

Falco - First Class - Interview s Horstem Borkem - překlad

Datum: 19. 10. 2009 21.52 | Autor: Falco1957 | 26595× | Kategorie: Falco-Events 2008 | Komentáře: 0
First class

... or No Class war sein Motto. Vor zehn Jahren starb Falco alias Hans Hölzel in der Karibik. Horst Bork, Ex-Manager des erfolgreichsten österreichischen Popstars, erzählt, warum es kein Selbstmord war und Falco überhaupt so groß wurde.

First Class
...nebo nic, to bylo jeho heslo. Před deseti lety zemřel  v Karibiku Falco alias Hans Hölzel. Horst Bork, bývalý manager nejúspěšnější rakouské hvězdy vypráví, proč to nebyla žádná sebevražda a proč byl Falco vůbec tak slavný.

40 WIENER ZEITREISE
Februar 2008

Interview Robert Kittel

FOTOS: www.viennareport.at/
Nekula / David
Payr / Conny de Beauclair / privat


Wien, Ende der Siebziger. In der Stadthalle spielt die Band Drahdiwaberl. Ein Plattenmanager aus Deutschland ist im Publikum, Horst Bork, er soll wichtig sein. Ein Bandmitglied namens Falco kommt nach dem Konzert auf ihn zu, er möchte ihm ein Demoband vorspielen. Bork sagt, „warum nicht", aber die Lieder sind scheiße. Bork fragt nach der B-Seite, es gibt sie, drauf ist „Der Kommissar". Bis 1996 ist Horst Bork Falcos Manager, und das Lied auf dem Tape wird ein Hit.

Vídeň, konec sedmdesátých let. Ve Stadthalle hraje skupina Drahdiwaberl. Jeden manager hudebního vydavatelství z Německa je v publiku. Je to opravdu Horst Bork. Jeden člen skupiny, který se jmenuje Falco, za ním jde po představení a chtěl by mu přehrát jednu demoverzi své nahrávky. Bork říká: „Proč ne", ale ty písně jsou šunt. Bork se ptá na stranu B té kazety, bere ji, je tam nahraná píseň „Der Kommissar". Od roku 1996 je Horst Bork Falcův manager a píseň z toho pásku se stává hitem.

München, Anfang 2008, tief im Norden. Ein kahles Büro. Horst Bork, der Manager, sitzt auf einem Sessel. Er ist mit 59 jünger, als man es erwarten würde. Er ist noch immer im Geschäft. Vor ein paar Jahren brachte er die No Angels in die Charts, im Moment kümmert er sich um den Gastrozirkus von Superkoch Eckhart Witzigmann (Bajazzo). Als wir über die Anfänge der Zusammenarbeit reden, sind wir schon mittendrin.

Mnichov, začátek roku 2008, daleko na severu. Obyčejně vybavená kancelář. Horst Bork, manažer, sedí na židli. Je  v 59 letech mladší, než se dalo čekat. Je ještě pořád v branži. Před několika lety dostal do hitparád skupinu No Angels, v současné době se stará o Gastrozirkus super kuchaře Eckharta Witzigmanna (Bajazzo). Když si povídáme o začátcích jeho spolupráce, jsme již uvnitř.

 

Sie haben Falco also in der Stadthalle getroffen. Und dann haben Sie ihn zum Star gemacht?
Na, so schnell ging es nicht, er war ja zu dieser Zeit bei Markus Spiegel und dessen GIG-Label unter Vertrag. Wir hatten eigentlich bei all unseren Projekten und Titeln große Anlaufschwierigkeiten. Irgendwas hat immer nicht gestimmt, gepasst, war nicht fertig oder wurde ständig geändert. Der ganze „Junge-Römer-Komplex" ist dafür ein treffendes Beispiel.

Tak vy jste tedy Falca potkal ve Stadthalle. A pak jste z něj udělal hvězdu?
No, tak rychle to nešlo, byl tenkrát v té době u Markuse Spiegela a s jeho vydavatelstvím GIG-Label měl smlouvu. Měli jsme vlastně u všech našich projektů a titulů velké problémy při uvádění titulů na trh. Vždy něco někde nesouhlasilo, nebylo správně, nebylo hotové, nebo bylo stále měněno. Celý komplet „Junge-Römer-Komplex" je výstižným příkladem.

Was war der berühmte „springende Punkt" für den Erfolg?
Ich glaube, das war die Entscheidung, die Songs von den Holländern Bolland & Bolland schreiben und produzieren zu lassen. Falco hat damals allerdings zu mir gesagt, „da mach ich nicht mit, ich fahr doch nicht zu die Kasroller", ob ich jetzt verrückt geworden wäre und so weiter. Aber wir sind natürlich dann doch hingefahren.

Který byl ten známý „odrazový můstek" k úspěchu?
Myslím, že to bylo rozhodnutí nechat si psát a produkovat písně Holanďany Bolland & Bolland. Falco mi tehdy ale řekl: „s nima dělat nebudu, přece nepojedu k těm sejrům", a jestli jsem se se právě zbláznil, a tak dále. Ale pak jsme tam přirozeně přecejenom jeli.

Warum hat er plötzlich mitgemacht?
Weil er immer schon ein großer internationaler Star werden wollte. Das hat er auch mit großer Ausdauer verfolgt.

Proč to tak náhle zkusil?
Protože se pořád už chtěl stát mezinárodní hvězdou. Za tímto cílem šel také velice vytrvale.

Obwohl er auf der anderen Seite eher schüchtern war ...
Ja. Das beißt sich aber nicht. Er wollte berühmt sein, hatte aber Probleme mit Massenansammlungen. Live-Auftritte waren ja gar nicht so sein Ding. Das erklärt übrigens auch das Missverständnis mit seiner angeblichen Arroganz. Davon war er weit entfernt.

I když na druhé straně byl velice nesmělý...
Ano. To se ale vzájemně nepopírá. Chtěl být známý, ale měl problémy když byl ve společnosti mnoha lidí. Live-vystoupení vůbec nebyla jeho gró. Tím se ostatně také vysvětluje to nedorozumění o jeho údajné arogantnosti. Od toho byl na míle vzdálen.

Also Sie sind dann gemeinsam zu den Holländern gefahren, sensibel und unarrogant ...
Genau. Die Ankunft am Amsterdamer Flughafen werde ich nie vergessen. Wir haben mit den Holländern dort erst mal ein paar Gläser getrunken. In den Achtzigerjahren war das ritualisiert. Aber danach hat die Chemie gestimmt, und Bolland & Bolland haben sich dem Phänomen Falco mit großer Leidenschaft und immenser Professionalität angenommen. Sie haben sich mit dem Menschen Falco beschäftigt und ihm - das klingt jetzt vielleicht platt - die Lieder auf den Leib geschneidert.

Takže jste pak jeli společně k těm Holanďanům, s citem a bez arogance...
Přesně tak. Příjezd na amsterodamské letiště nikdy nezapomenu. Nejdříve jsme tam s těmi Holanďany vypili pár skleniček. V osmdesátých letech se to dělalo jako rituál. Ale pak už fungovala chemie a duo Bolland & Bolland přijali fenomén Falco s velkou náruživostí a obrovskou profesionalitou. Zabývali se člověkem Falcem a - zní to teď snad ploše - šili mu písně na tělo.

Aber dann kam das große Geld, der Ruhm, Amadeus ...
Bleiben wir bei „Rock Me Amadeus". Der erste und bisher einzige deutschsprachige Nummer-eins-Hit in den USA. Aber wir haben endlose Anläufe gebraucht, bis sich der Song weltweit durchgebissen hat. Da wurden permanent neue Mixes produziert, Rob und Ferdi Bolland waren Wochen im Studio, um ständig Extended Versions und anderen Promotion-Schnickschnack fertig zu machen. Und im Hintergrund immer Falco, der - wenn man ehrlich
ist - „Rock Me Amadeus" sowieso nicht wollte. Er als Wiener und Mozart-Trittbrettfahrer, das ging nicht zusammen in seiner Welt.

Ale pak přišly velké peníze, sláva, Amadeus...
Zůstaňme u „Rock Me Amadeus". Prvního a dodnes jediného německy nazpívaného čísla jedna - hitu v amerických hitparádách. Bylo potřeba nezměrného úsilí, aby se ta píseň stala proslulou v celém světě. Neustále jsme produkovali nové mixy, Rob a Ferdi Bolland byli celé týdny ve studiu a dělali pořád tzv. Extended Versions a jiné promo-nesmysly. Ale Falco, ten jakým on skutečně je - on vpodstatě píseň „Rock Me Amadeus" takhle vůbec nechtěl. On jako vídeňák a jako Mozartův následovník, který šel v jeho stopách, v jeho světě tohle nešlo dohromady.

Wie kommt ein solcher Song in Amerika und England in die Charts? Es sah alles sehr simpel aus damals.
Vergessen Sie's! Die Engländer beispielsweise glauben ja, sie seien die Erfinder der Popmusik, was in gewisser Weise ja sogar stimmt. Für die ist Österreich ein Skiurlaubsland. Nie und nimmer ein Land der Rockmusik. Wir haben sechs Anläufe in England gebraucht, um überhaupt wahrgenommen zu werden.

Jak se taková píseň dostane v Americe a v Anglii do hitparád? Z tehdejšího pohledu to vše vypadalo jednoduše.
Tak na to zapomeňte! Angličani například věří, že jsou objevitelé Popmusik, což je do jisté míry pravda. Pro ně je Rakousko zemí víkendových lyžařů. Nikdy a už vůbec ne zemí rockové hudby. V Anglii jsme šestkrát začínali, aby si nás někdo vůbec všiml.

Wie hat Falco auf diesen unglaublichen Erfolg 1986 reagiert?
Am Anfang hat er sich kaum verändert, er war ja eigentlich am Ziel seiner Wünsche angekommen, wo er immer hinwollte. Das Problem war eher, dass er nach dem Erfolg von „Rock Me Amadeus" diese Haltung angenommen hat, er müsse das jetzt die nächsten Jahre immer wiederholen. Er hat sich selbst permanent unter Druck gesetzt. Er war ein Suchender. Nach dem Hit ist vor dem Hit, dieser Kreislauf baut ungeheuren Druck auf.

Jak Falco na ten neuvěřitelný úspěch v roce 1986 reagoval?
Na začátku ho to moc nezměnilo, vlastně došel k cíli svých snů, které si pořád tak toužebně přál. Problém byl spíš v tom, jak po úspěchu písně „Rock Me Amadeus" tento způsob  vyjádření přijal, že by musel tento styl po další léta opakovat. Pořád sám sebe dostával do tlaku. Byl to člověk, který pořád něco hledá. Když dokončí jeden hit, začíná další hit, při tomto koloběhu vzniká nesmírný tlak.

Wie haben Sie ihn therapiert?
(lacht) Ich war nie sein Kindermädchen, auch wenn wir neben dem Geschäftlichen auch sehr eng befreundet waren, in dieser ganzen Zeit. Aber es gibt einen Unterschied in der Betrachtungsweise, wie man einen Star von außen sieht und wie es sich im engsten Vertrautenkreis darstellt.

Jakou terapii jste na něj použil?
(směje se) Nikdy jsem nebyl jeho kojná, i když jsme byli kromě pracovních záležitostí spolu také velice dobří přátelé po celou tu dobu. Ale je rozdíl v tom, když se na takovou Star díváte zvenčí a jak když pro něj jste úzce spřízněným člověkem.

Und der wäre ...
Der Hans war ein hochsensibler Mensch, der sich am Ende des Tages auch nur eine Familie gewünscht hat und glücklich sein wollte. Ich selbst bin seit über dreißig Jahren mit der gleichen Frau verheiratet. Das hat ihn am meisten interessiert. „Wie macht's ihr das, sag?", hat er immer gefragt. Oder auch diese Tournee-Märchen. Man sitzt täglich in einer anderen fremden Stadt, und wenn das Konzert aus ist, dann geht man an die Hotelbar und trinkt etwas - was soll man auch groß machen, wenn man am anderen Tag wieder früh los muss?

A ten by byl...
Hans byl velice citlivý člověk, který si ke konci života přál mít rodinu a chtěl být šťastný. Já sám jsem více než třicet let ženatý s jednou a tou samou ženou. To jej zajímalo nejvíc: „Jak to děláte, řekni?", ptal se mě často. Nebo také ty zkazky z turné. Denně dřepíte v nějakém dalším cizím městě, a když je po koncertu, tak se jde do hotelového baru něčeho se napít - co by se také mělo velkého udělat, když musíte další den brzy ráno odjet ?

Ein Groupie aufs Zimmer einladen.
Das hat ihn nie groß interessiert. Ich würde sogar sagen, dass der Falco ein sehr ruhiger Mann war, im Sinne von täglich wechselnden Groupies. Das war nicht zwingend seine Welt.


Pozvat na pokoj nějakého bítníka.
To jej nikdy nezajímalo. Spíše bych řekl, že Falco byl klidný muž v porovnání s denně se měnícími bítníky. To nikdy nebylo to, co by musel.

Angeblich ist er dann lieber ins Bordell gegangen, Bar Nina, erster Bezirk.
Ja, da hat er die Silvie kennengelernt. Aber er war keiner, der die großen Exzesse mit den Frauen gebraucht hat. Er hat dort mehr die Geborgenheit gesucht. Da bin ich mir relativ sicher.

Prý chodil raději do bordelu, Bar Nina, první obvod.
Ano, tam se seznámil se Silvií. Ale nebyl tím, kdo by potřeboval mít excesy s ženami. On tam spíš hledal bezpečí. Tím jsem si relativně jistý.

Wie kam diese morbide und politische Haltung in seine Lieder? „Jeanny" wurde in Deutschland sogar verboten.
Auch da wurde vieles künstlich hochgehängt. Ich als sein Manager muss allerdings sagen, dass das Verbot und die Diskussion sensationell fürs Geschäft waren.

Jak se dostalo do jeho písní to morbidní a politické smýšlení? Píseň „Jeanny" byla v Německu dokonce zakázána.
Také v ní bylo mnoho uměleckého. Jako jeho manager musím ovšem říci, že ten zákaz a ta diskuse kolem byly senzační pro kšeft.

Kann man das beziffern?
Wir hatten einen Bericht im „heute journal" im ZDF. Am nächsten Tag haben wir 30.000 Platten verkauft. An einem Tag. 30.000. Am Ende waren es bei „Jeanny" 2,5 Millionen. Unvorstellbar heute.

Dá se to vyčíslit?
Měli jsme zprávu v pořadu „Heute Journal" na kanálu ZDF. Druhý den jsme prodali 30.000 desek. V jednom dni. 30.000. Na konci to u písně „Jeanny" bylo dnes nepředstavitelných 2,5 miliónů.

Wie muss man sich das Finanzielle vorstellen? Horst Bork und Falco saßen zu Hause und haben das Geld gezählt?
(lacht) Die meiste Zeit waren wir sowieso „on the road". Falco hat bei diesem System mit Sicherheit nicht am meisten verdient.

Jak si to máme přestavit s těmi financemi? Horst Bork a Falco seděli doma a platilo se jim peníze?
(směje se) Po většinu doby jsme stejně byli na cestách. Při tomto systému Falco s jistotou nevydělával nejvíc.

Sondern?
Vor allem verdienen erst einmal die Plattenfirmen, Produzenten, Autoren, Verlage und andere Nebengeräusche.

Ale?
Především nejdříve vydělávají vydavatelé desek, producenti, autoři, nakladatelství a jiné příživnické instituce.

Wie viel hat Falco verdient?
Gehen Sie mal von unter zehn Prozent pro verkaufter Platte aus. Bei einem Verkaufspreis von neun oder zehn Euro fürs ganze Album ist das gar nicht so viel.

Kolik vydělával Falco?
Jděte pod deset procent z každé prodané desky. Při prodejní ceně devět nebo deset euro za celé album to není tak moc.

Wofür hat Falco sein Geld ausgegeben?
Er hat einmal für ungefähr 60.000 Euro Maßanzüge und Schuhe bei Helmut Lang geordert, für ein Video. Da hat er geklotzt. Als es in Wien zu heftig wurde mit seiner Popularität, sind wir einmal nach Los Angeles geflogen und haben uns dort ein Haus angesehen. Und dann hat er gesagt: „Horst, ich glaub, ich pass hier nicht wirklich her." Dann sind wir wieder zurückgeflogen.

Za co utrácel Falco peníze?
Jednou si pro jedno video objednal u Helmuta Langa za zhruba 60.000 euro obleky šité na míru a boty. To jej zasytilo. Když to ve Vídni bylo s jeho popularitou příliš ostré, letěli jsme jednou do Los Angeles a prohlédli jsme si tam jeden dům. A on pak řekl: „Horste, já myslím, že já se sem skutečně nehodím." Pak jsme zase letěli zpátky.

Wo saßen Sie im Flieger, wenn Sie gereist sind?
Vorn. Einer seiner Leitsätze war: „First Class or No Class."

Kde jste sedali v letadle když jste cestovali?
Vpředu. Jednou z jeho zásad bylo: „První třída nebo nic."

Auch mal die Concorde genommen?
Die war ihm zu schnell. Wir sind nur einmal mit der Concorde geflogen. Er hatte ja permanente Flugangst. Er war eh ein ängstlicher Mensch. Wenn er Auto gefahren ist, dann konnte man ruhig schlafen, so langsam und vorsichtig ist er gefahren.

Létal také Concordem?
To bylo na něj příliš rychlé. Concordem jsme letěli jenom jednou. Stále měl strach z létání letadlem. Byl to zatraceně bojácný člověk. Když jel autem, tak jsme mohli klidně spát, jak pomalu a opatrně jel.

Wenn er so vorsichtig gefahren ist, wieso starb er dann bei einem Autounfall?
Shit happens. Er hat an einer Einmündung - lassen wir mal offen, warum - einen Bus übersehen. Schrecklich.

Když tak opatrně jezdil, jak je možné, že zemřel při autonehodě?
Takové hrůzy se stávají. Na jednom nájezdu do křižovatky - nepátrejme po tom proč - přehlédl autobus. Hrozné.

Also keine Selbstmordtheorie?
Dafür war er zu ängstlich, nie und nimmer.

Takže žádná teorie o sebevraždě?
Na tohle byl příliš bojácný, nikdy a vůbec nikdy.

Wo waren Sie, als Sie von seinem Tod erfuhren?
Zu Hause. Ein Anruf nachts um vier. Da ist man dann leider vollkommen sprachlos und nicht mehr ansprechbar.

Jak jste se dozvěděl o jeho smrti?
Doma. Ve čtyři hodiny v noci mi volali telefonem. Na to se zůstává bohužel beze slov a není na to co odpovědět.

Sind Sie emotional noch betroffen, wenn Sie über dieses Thema sprechen?
Es ist immer schwierig, wenn man jemanden verliert, der einem sehr nahesteht. Ich war damals zwar nicht mehr sein Manager, aber wir hatten immer noch Kontakt.

Cítíte ještě emoce když se mluví na tohle téma?
Je vždy těžké, když ztratíte někoho blízkého. Já tehdy už sice nebyl jeho manager, ale stále ještě jsme byli v kontaktu.

Warum haben Sie sich getrennt?
Ich sage es mal so: Kriegsjahre zählen immer doppelt. Und irgendwann schaffst du es nicht mehr. Falco war ein guter, aber auch sehr anstrengender Klient. Irgendwann hat's gereicht und ich wollte nicht mehr.

Proč jste se rozešli?
Řeknu to takhle: „Válečná léta jsme zaplatili vždy dvojnásobně. A někdy to už dál nezvládáš. Falco byl dobrý, ale velice vysilující klient. Jednoho dne to už stačilo a já už dál nechtěl.

Verdienen Sie noch Geld an ihm?
Ein klein wenig, ja. Aber das meiste geht nach Holland.

Vyděláváte ještě z jeho jména peníze?
Trochu, ano. Ale ten největší díl jde do Holandska.

 

 

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

BILDERANLAGE

 Falco - First Class

Out of the dark (into the light): Falco, ein Glas Champagner und Manager Horst Bork in ihrem zweiten Wohnzimmer, der Wiener Diskothek U4.
Out of the Dark (into the light): Falco, sklenička šampaňského a manažer Horst Bork v jejich druhém obýváku, vídeňské diskotéce U4


Falco - First Class
Falco-Manager Horst Bork, 2008 in München: „Er hat sich selbst permanent unter Druck gesetzt. Er war ein Suchender. Nach dem Hit ist vor dem Hit, dieser Kreislauf baut ungeheuren Druck auf."
Falcův manager Horst Bork v roce 2008 v Mnichově: „On sám sebe dostával do tlaku. Byl to člověk, který pořád hledal. Po jednom hitu na něj čekal další hit, při tomto koloběhu vzniká nesmírný tlak."
 


Falco - First Class
 1990: Hans Hölzel und Intimus Billy Filanowski bei der „Data de Groove"-Platten-präsentation in der Wiener Diskothek U4.
1990: Hans Hölzel a jeho nerozlučný přítel Billy Filanowski při prezentaci desky „Data de Groove" ve vídeňské diskotéce Ú4.


Falco - First Class
Horst Bork über seine Zeit mit Falco: „Kriegsjahre zählen doppelt."
Horst Bork o době, kterou strávil s Falcem: „Válečná láta platí dvojnásobně."
 


Falco - First Class
Sieht aus wie Robbie Williams, ist aber Falco. Anfang der Achtziger bei einem Live-Auftritt vor dem Wiener Rathaus.
Vypadá jako Robbie Williams, je to ale Falco. Začátkem 80. let při jednom LIVE vystoupení před vídeňskou radnicí.
 


Falco - First Class
Falco, ein echter wiener. Im Auftrag der Redaktion testete er 1996 Martinis in Szene-Bars.
Falco, skutečný vídeňák. Na zakázku redakce v roce 1996 byl na ochutnávce Martini ve Scene-Bars.
 


Falco - First Class
Mit Moderatorin Marie Christine Giuliani bei der „Data de Groove"- Release-Party.
S moderátorkou Marií Christine Giulianiovou při party pořádané na počest vydání desky „Data de Groove".
 


Falco - First Class
Ex-Manager Bork: „Wenn Falco Auto gefahren ist, dann konnte man ruhig schlafen, so
langsam und vorsichtig ist er gefahren."

Bývalý manažer Bork: Když jel Falco autem, tak jsme mohli klidně spát. Tak pomalu a opatrně jezdil.
 


Falco - First Class
Falco mit Mode-designerin Vivienne Westwood auf dem Life Ball 1997.
Falco s módní navrhářkou Vivienne Westwood na Life Ball 1997.
 


Falco - First Class
 Juni 1986. Vienna Calling: Erste Reihe fußfrei beim Pop-Amadeus. Hans Mahr
im Beamtenstyle, Falcos Ex-Gemahlin Isabella Vitkovic mit Föhnwelle und
Schulterpolstern, Hans Hölzel mit Patchwork-Hemd und Seidenstrümpfen.
Am Tisch daneben: Künstlermanager Herbert Fechter im weißen Smoking.

Červen 1986. Vienna Calling: v první řadě na vyhlášení ceny Pop-Amadeus. Hans Mahr oblečený jako úředníček, Falcova Ex-manželka Isabella Vitkovic v nafenovaném účesu a s ramenními vycpávkami, Hans Hölzel v košili ve stylu Patchwork a v hedvádých kaliopkách. Vedle u stolu: umělecký manager Herbert Fechter v bílém smokingu. 
Falco - First Class
Mitte der 80er: Barbara Stöckl auf dem Weg zur Quotenqueen im Maharadscha-Look bei einem ihrer ersten Fernsehinterviews. Falco kam im Hochzeitsgewand (er heiratete in Jeansjacke).
Uprostřed 80. let: Barbara Stöckl na cestě ke slávě oděná jako Maharadža při jednom z jejích prvních rozhovorů pro televizi. Falco přišel ve svém svatebním (ženil se v džínové bundě). 
 


Falco - First Class
 18. Dezember 1997, Wiener Sofiensäle: Das letzte Konzert seines Lebens gab Falco bei der Weihnachtsfeier der Lauda Air (im Bild mit der Pressechefin der Airline). Anschließend flog er in die Dominikanische Republik.
18. prosince 1997, vídeňská Sofiensäle: Poslední koncert jeho života měl Falco na vánoční oslavě společnosti Lauda Air (na obrázku s tiskovou mluvčí Airlines). Pak odletěl do Dominikánské republiky.

Falco - First Class

Falco-Manager Horst Bork in seinem Münchner Büro (2008).
Falcův manager Horst Bork ve své mnichovské kanceláři (2008).
 

Falco - First Class
1984: Falco-Entdecker Markus Spiegel, Hans Hölzel und Ex-Produzent Robert Ponger nehmen die Goldene Schallplatte für das Album „Junge Römer" im Wiener Hotel Imperial entgegen.
1984: Markus Spiegel, který Falca objevil, Hans Hölzel a bývalý producent Robert Ponger přebírají Zlatou desku za album „Junge Römer" ve vídeňském hotelu Imperial.
 


Falco - First Class
Les Nouveaux Riches (Oktober 1996): Falco, Jerry Hall makellos und Jahrhundert-Playboy Gunter Sachs mit Micky-Maus-Krawatte beim Modelcontest von Andrea Weidler.
Les Nouveaux Riches (říjen 1996): Falco, Jerry Hall (bez jediné vady na kráse) a playboy století Gunter Sachs s kravatou s motivem Micky-Mause při soutěži krásy Andrey Weidler.
 


Falco - First Class

 Letzter Schliff für den Wiener Opernball 1986 im Salon von Szene-Figaro Erich Joham.
Poslední úprava pro vídeňský Ples v Opeře v roce 1986 v salonu Ericha Johama, který dělal návrhy k Figarovi


 
Falco - First Class
Horst Bork: „Hans war keiner, der die großen Exzesse mit den Frauen gebraucht hat. Er hat Geborgenheit gesucht. Da bin ich mir relativ sicher."
Horst Bork: „Hans nebyl z těch, kteří by potřebovali excesy s ženami. Hledal bezpečí. Tím jsem si relativně jistý.
 


Falco - First Class

Mutter, der Mann mit dem Koks ist da: Nach dem Auftritt beim Life Ball mit Fotograf Conny de Beauclair und Falcos Ex-Bandleader Thomas Rabitsch im Jahr 1997.
Mutter, der Mann mit dem Koks ist da: Po vystoupení Life Ball s fotografem Conny de Beauclair a Falcovým bývalým Bandleaderem Thomasem Rabitschem v roce 1997.
 

 Překlad a design/Übersetzung ins Tschechische und Design: Dagmara/Falco1957


Přidat nový komentář:
Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici pět:

Nová stránka 1