NOVÝ BLOG O FALCOVI –

NOVÝ BLOG O FALCOVI - Největší česká neoficiální stránka a báze dat a informací o nejslavnějším rakouském zpěváku FALCOVI (určeno pro prohlížeč Mozila Firefox)

 http://www.falco-de-groove.de  http://www.falco-fr.com/  http://www.falco.at  http://www.falcofanclub-berlin.de  http://www.falco.de.gg /  http://www.falcollection.at  http://www.falcoderfilm.de/  http://www.conny.at/ http://www.falcoworld.net/
 http://www.falco-forum.de.gg/ http://www.falco4ever.de/ 
http://www.falco-alive.ch/ 
http://falcorussia.ru/ 
http://too-emotional.de/
http://falco.zanzaa.at/

 http://www.razyboard.com/system/morethread-a-brand-new-fan-falcofans-354773-1126097-0.html  http://www.best-of-80s.de/80er-80s-deutsch-german/2359-falco-jeanny-part-3-a.html

FALCO IST NIE GESTORBEN, ER LEBT WEITER IN UNSEREN HERZEN.

FALCO INTERNATIONAL AIRPORT
ROCK AND ROLL HALL OF FAME ROCK AND ROLL HALL OF FAME

Ahoj, Falco-fanoušci a čtenáři blogu ! Blog o Falcovi je momentálně v rekonstrukci a je doplňován formou archívu. V této liště se dozvíte o nových článcích, kam, tedy do které rubriky byly jednotlivé články doplněny. Momentálně na programu: Falco restaurant v New Yorku a Práter - Falcova figurina. Na návštěvu vás zve Webmasterin Dagmara/Falco1957

Dieter Bohlen: Falco, oder ich denk an dich - Falco, aneb myslím na tebe - překlad z knihy Hinter de

Datum: 29. 7. 2009 6.49 | Autor: Falco1957 | 6047× | Kategorie: Dieter Bohlen | Komentáře: 0

Falco Bohlen Hinter den Kulissen

DIETER BOHLEN - HINTER DEN KULISSEN

FALCO: ODER ICH DENK AN DICH

DIETER BOHLEN - V ZÁKULISÍ

FALCO: NEBOLI MYSLÍM NA TEBE

Ich versuche ja, aus den Fehlern anderer Künstler zu lernen.Die Bekanntschaft mit Falco hat mich nachhaltig beeinflusst. Er war mein Vorbild, mein Leitstern, mein stiller Wegbegleiter. Und er fiel ins Bodenlose. Er ist der Beweis dafür, wie hochman fliegen kann. Und wie die Musikbranche Menschenverbrennt, sie auslutscht und wie leere Hüllen wegwirft.
Snažím se učit z chyb ostatních umělců. Známost s Falcem mne ovlivnila navždy. Byl mým velkým vzorem, byl mou vůdčí hvězdou, byl tím, kdo mne provázel mým životem. A propadl se do bezedné hloubky. On je důkazem toho, jak vysoko se dá vyletět. A také toho, jak hudební branže lidi spaluje, pak vysaje a zahodí jako prázdný obal.

Sein Schicksal ist eine der traurigsten, der berührendsten Erfahrungen, die ich in meinem Musiker-Leben hatte.

Jeho osud je jednou z nejsmutnějších a nejpohnutějších zkušeností, které jsem načerpal ve svém hudebním životě.

Bohlen Falco Hinter den Kulissen

Ich begegnete Falco das erste Mal Anfang der Achtzigerjahre in Hamburg. Damals war ich noch ein völlig unbedeutender Hans Wurst beim Intersong-Musikverlag.

Poprvé jsem Falca potkal začátkem osmdesátých let v Hamburgu. V tehdejší době jsem byl ještě bezvýznamný nezkušený začátečník v hudebním vydavatelství Intersong-Musikverlag.


Und Falco? Der war der strahlende Stern, der große Star der Welt Plattenfirma Warner: Sein »Kommissar« war überall Nummer eins - selbst in Guatemala - und hatte sich weltweit millionenfach verkauft. Ich war voller Ehrfurcht. Ein deutschsprachiger Künstler, der es international geschafft hatte. Er war da, wo ich hinwollte. Mein Traum.

A Falco? On byl zářící hvězdou, velkou Star ve světě vydavatelství gramofonových desek WARNER: Jeho „Kommissar" byl všude číslo jedna - dokonce i v Guatemale - a po celém světě se prodával v milionových nákladech. Byl jsem plný obdivu k němu. Německy mluvící umělec, který se prosadil ve světě. Byl tam, kam jsem se chtěl dostat já. Můj sen.

Ich war völlig von den Socken, als ich hörte, dass Falco nach Hamburg kommen sollte. Grund: Die Verleihung von Gold und Platin für seinen riesen Erfolg in Deutschland. Ort: das legendäre Szene Lokal »Onkel Po«. Ich bezirzte unsere Sekretärin im Intersong-Musikverlag so lange, bis ich ihr eine der kostbaren Eintrittskarten aus den Rippen geleiert hatte.

Byl jsem úplně mimo když jsem se doslechl, že má snad Falco přijet do Hamburku. Důvodem bylo: Udělení Falcovi zlaté a platinové desky za jeho obrovský úspěch v Německu. Místo konání: Legendární scéna „Onkel Po". Tak dlouho jsem otravoval naši sekretářku v Intersong-Musikverlag, až jsem z ní vymámil jednu z těch drahých vstupenek.

Bohlen Falco Hinter den Kulissen


Falco befolgte den obersten Lehrsatz aus dem alten Handbuch der Entertainment-Schule: Ein Star kommt dreißig Minuten zu spät. Minimum. Falco toppte das noch. Bei ihm waren's eineinhalb Stunden. Dann, als endlich die Tür aufging und er den Raum betrat, riesen Bahnhof:
Alles klatschte, alles jubelte, alles drängte nach vorne. Und ich mit rotem Kopf und feuchten Händen irgendwo am Rand. Die einzigen zwei Gedanken, die mir durch den Kopf gingen, waren: Erstens - Wie komm ich jetzt an den ran? Und zweitens - Wie komm ich jetzt an den ran?

Falco se řídil tím nejzásadnějším pravidlem z příručky školy pro baviče: Star přichází s třicetiminutovým zpožděním. Minimálně. Falco byl ještě lepší. U něho to bylo půl druhé hodiny. Pak, když se konečně otevřely dveře a on vstoupil do místnosti, nastal obrovský rozruch:
Všichni tleskali, všichni jásali, všichni se tlačili dopředu. A já, obličej rudý, ruce zpocené, byl někde na kraji. Jediné dvě myšlenky, které mi proběhly hlavou, byly: Za prvé - jak se teď k němu dostanu? A za druhé - jak se teď k němu dostanu?


Mich beeindruckte jede von Falcos Gesten. Wow!, dachte ich. So bewegt sich also ein Superstar. So redet er. So sieht er aus. Das Haar hatte er sich wie einen Helm an den Kopf gegelt. Zur Begrüßung machte er einen übertrieben tiefen Bückling, Marke: alter Edelmann. Anschließend hielt er Hof: Er redete mit weit aufgerissenen Augen, fuchtelte dabei wild mit den Armen und rauchte eine Zigarette nach der anderen. Das alle ohne Punkt und Komma. Gleichzeitig rannen ihm immer mehr dicke Schweißtropfen die Wangen herab.

Každé z Falcových gest na mě dělalo dojem. Wow!, povzdechl jsem si. Tak takhle se prezentuje Superstar. Takhle mluví. Takhle vypadá. Vlasy si nageloval tak, že vypadal, jako by měl měl na hlavě helmu. Na pozdrav vysekl až přehnaně hlubokou poklonu, působil jako šlechtic ze starých časů. Pak pořádal audienci: Mluvil s doširoka otevřenýma očima, divoce při tom šermoval rukama a kouřil jednu cigaretu za druhou. To vše dělal současně a bez přestání. Při tom se mu stále více řinuly po tvářích velké kapky potu.

 

Bohlen Falco Hinter den Kulissen


Endlich hatte sich auch Groupie Dieter B. aus HH zu ihm vorgekämpft und versuchte, den Star in ein Gespräch zu verwickeln:
»Hey, Falco, tolle Leistung! Ich bewundere dich sehr für deinen Erfolg«, fing ich an. »Ich arbeite übrigens beim Intersong-Musikverlag und versuch da gerade als Produzent Fuß zu fassen. Ich heiß...« Weiter kam ich nicht.

»Ah ja?«, meinte Falco. Dann drehte er sich zu seinem nächsten Gesprächspartner, und ich war gegessen.

»Hey, Falco!«, meinte der. »Echt reife Leistung! Einfach sensationell! Dieser Beat, dein Sound! So was hab ich in meinen ganzen dreißig Jahren in der Musikbranche noch nicht gehört! Wenn du mal einen guten Produzenten brauchst - frag einfach nach Uwe...«

Konečně se k němu protlačil také bítník Dieter B. kdovíodkud a pokusill se započít rozhovor se Star.
„Hej, Falco, supervýkon! Velice tě obdivuju pro tvůj úspěch," začal jsem. „Ostatně, já taky pracuju u Intersong-Musikverlag a právě se tady zkouším uchytit jako producent. Jmenuju se..." Dál jsem se nedostal.
„Tak, opravdu?," vyjádřil se Falco. Pak se otočil k dalšímu, kdo s nim chtěl mluvit, a já byl vyřízen.
„Hej, Falco!," řekl ten další. „Opravdu dokonalej výkon! Prostě senza! Ta hudba, tvůj zpěv! Něco takového jsem za celých svých třicet let, co dělám v hudební branži, ještě neslyšel! Pokud bys někdy potřeboval dobrého producenta, ptej se prostě po Uwem..."

 

 Bohlen Falco Hinter den Kulissen


So ging das auch mit Gesprächspartner drei bis neunundneunzig. Parallel zu dieser Dauer-Besabbelung redete Falco leicht abwesend seinen eigenen Text: »Ich hab das absolute Gehör! Mit sechs konnte ich schon mindestens dreißig Schlagerliedchen spielen! Ich sag den verknöcherten Ärschen von der Plattenfirma immer: ›Ihr könnt mich mal!‹ Ich weiß besser, wie's geht! Ich hab schon alle möglichen Jobs gemacht! Ich hab die Schnauze voll, dass die alten Säcke von den Wiener Philharmonikern Österreichs einzige Rock 'n'-Roll-Band sind.«

Stejně tak to šlo při rozhovorech s dalšími, od čísla 3 po číslo 99. V tomto mumraji pronášel Falco, který byl poněkud nepřítomen, souběžně svůj vlastní monolog: „Mám absolutní hudební sluch! V šesti letech jsem už uměl zahrát minimálně třicet šlágrů! Furt říkám těm zkostnatělým prdelím z vydavatelství: „Můžete mi něco!" Sám vím nejlíp, jak se to dělá! Už jsem si vyzkoušel všechny možný džoby. Už toho mám plný zuby, jak si ty starý dědci z Vídeňský filharmonie hrajou na jeden jedinej Rock ´n´ Roll-Band v celým Rakousku."

Und ich damals die ganze Zeit daneben, die Lauscher voll auf Empfang. Vielleicht eine einzige Hirnzelle von mir, die funkte: Hey, die haben hier doch alle einen an der Waffel! Alles voll Tschaka Tschaka. Doch der Rest von mir war einfach nur geblendet und zerfloss vor Ehrfurcht. Ich freute mich, mit Falco in einem Raum stehen zu dürfen.

A já tehdy celou dobu od začátku byl při tom a natahoval uši. Snad moje jedna jediná mozková buňka mi vysílala signál: Hej, tu jsou všichni cvoci! Kompletně čaka čaka. Ale zbytek mne byl jednoduše jen očarovaný a topil se v úctě. Byl jsem šťastný, že smím být ve stejném místě, jako je Falco.

 

Bohlen Falco Hinter den Kulissen


Erst viel später begriff ich: Das große Problem der Show-Branche ist, dass »Star« kein Lehrberuf ist. Alles im Prinzip Autodidakten und Normalos, die über Nacht vor der Frage stehen: Wie, verdammt noch mal, benimmt sich ein VIP? Wie grenz ich mich ab? Wie mach ich den Leuten klar, dass ich anders bin? (Man will ja seinem neuen Status gerecht werden.) Falcos Rezept war klar: Ich mach mal einen auf Großkotz, gelackt, arrogant und überheblich. Damit bin ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und mit diesen hohen Mauern um mich rum sieht keiner mein wahres Ich, sieht keiner, wie's wirklich in mir aussieht. Meine Ängste, meine Unsicherheiten bleiben verborgen. Ich bin nicht mehr so verletzbar.


Až mnohem později jsem pochopil: velkým problémem Showbyznysu je, že být hvězdou se člověk nemůže naučit. V principu je každý vlastně samoukem a normálním člověkem, který v noci přemýšlí: Jak si, ksakru, počíná VIP? Kde mám své meze? Jak dám lidem na srozuměnou, že jsem jiný? (Vždyť si přece chceme zasloužit své nové postavení). Falcův recept byl zřejmý. Jednou si hraju na nafoukaného frajera, strojeného, arogantního a povýšeného. Takhle se to v každém případě ode mě očekává. A za těmito vysokými zdmi, které jsou kolem mne, nevidí nikdo mé pravé „Já", jaké je moje skutečné nitro. Můj strach a má nejistota zůstanou skryty. Už nejsem tak zranitelný.

Falco Bohlen Hinter den Kulissen

Hier beginnt die eigentliche Tragik von Falco: Für seine Landsleute war er nicht irgendein Großkotz, sondern der legitime Nachfolger von Mozart. Seit der »Kleinen Nachtmusik« und der »Hochzeit des Figaro« hatte sich hier musikalisch nicht mehr viel bewegt. Für Österreich war Falco so etwas wie die Sensation schlechthin. Eine Art der Götterdämmerung und Auferstehung von den Toten. Endlich hatte man wieder ein Plätzchen in der Musikgeschichte. Sie bestärkten ihn noch in seinem Größenwahn.


Tady začíná vlastní Falcova tragedie. Pro své krajany nebyl žádný nafoukaný frajer, ale zákonitý nástupce Mozarta. Od dob Malé noční hudby a Figarovy svatby se tady na hudební scéně nestaly už příliš velké změny. Pro Rakousko byl Falco něco jako naprostá senzace. Umění vytvořit Soumrak bohů i Zmrtvýchvstání. Konečně zase byla nějaká lahůdka v dějinách hudby. A jeho velikášství se ještě utvrdilo.

Auf der anderen Seite waren da Falcos Wurzeln, sein alter Kumpel- und Freundeskreis: eine ganz spezielle politische Wir-sind-gegen-alles-Underground-Szene. Von Erfolg durfte man hier nur ganz still träumen. Aber auf gar keinen Fall welchen haben. Denn: Erfolg, das war ja Kommerz! Und Kommerz? Das war Prostitution!!! Ihr Johann Hölzl jetzt ein Weltstar? In den Augen seiner Freunde war er ab sofort nur noch ein sich prostituierender kapitalistischer Bonzen-Ober-Arsch.

Na druhé straně tu byly Falcovy kořeny, jeho kroužek starých kumpánů a přátel, jedna úplně speciální undergroundová scéna typu „Jsme proti všem". O úspěchu v této oblasti se dá jen velice tiše snít. A ve vůbec žádném případě se jej dosáhnout nedá. Neboť úspěch, to bývala přece vždy komerce. A komerce? To bývala vždy prostituce!!! Váš Johann Hölzl je teď hvězda světového kalibru? V očích svých přátel byl od té chvíle jen a jen vznešený prostituující se kapitalistický bonzák a vlezdoprdelka.

Die Folge: Der arme Falco stand plötzlich zwischen allen Fronten. Die alten Kumpels zogen sich von ihm zurück, als ob er die Pest hätte. Rest-Österreich erwartete, dass er fleißig neue Hits produzierte. Und seine Neu-Kumpels waren die typischen Erfolgs-Blutegel. Die fanden ihn nur als »Falco« toll. Die hätten ihn noch nicht mal mit dem Hintern angeguckt, als er noch als No-Name im Rock-Kabarett »Drahdiwaberl« mitmusizierte.

A následky: ten ubohý Falco se náhle ocitl mezi dvěma světy. Staří kamarádi se ho začali stranit, jako by byl nakažený. Zbytek Rakouska očekával, že se s vervou pustí do tvorby nových hitů. A jeho noví kamarádíčci, to byli typické pijavice . Ti byli při něm jen když to byl slavný Falco. Když ještě muzicíroval jako bezejmenný v rockovém kabaretu „Drahdiwaberl", tak si jej ani nevšimli.

***

Bohlen Falco Hinter den Kulissen

Es dauerte acht Jahre, bis wir uns wiedertrafen. Diesmal unter vertauschten Vorzeichen. Da war ich dann wer. Und Falco auf der letzten Stufe seines Wegs zum Niemand. Seit fünf Jahren hatte er eine musikalische Pleite nach der anderen gelandet.

Trvalo to osm let, než jsme se setkali znovu.Tentokrát v úplně jiné situaci. To už jsem byl někdo. A Falco byl v posledním stádiu své cesty k tomu stát se nikým. Již pět let měl jeden hudební neúspěch za druhým.

Ich drehte gerade für Blue System ein Video in Wien, als er auf einmal vor mir stand und »hallo« sagte. »Mensch, Dieter«, meinte er, »ich hab gehört, du bist in der Stadt. Da dachte ich, wir könnten mal reden.«

Právě jsem natáčel pro „Blue System" ve Vídni video, když najednou stál přede mnou a říkal „hallo". „Člověče, Dietře", řekl, slyšel jsem, že jsi ve městě. A tak jsem si myslel, že bychom si mohli popovídat."

Wie er das sagte, das hatte nichts mehr von diesem dröhnigen, übertourten Platzhirsch aus dem »Onkel Po«. Ein ganz normaler Mensch, ganz lieb, ganz artig. Das ist ebenfalls das Bizarre an diesem Geschäft: Sobald der Fahrstuhl nach unten geht, kehren die Bescheidenheit und der Verstand zurück.

Ten způsob, jak to řekl, to už nemělo nic společného s tím halasným a okázalým světákem z lokálu „Onkel Po". Byl to naprosto normální člověk, milý, slušný. To je rovněž to bizarní na tomhle kšeftu. Jakmile jdete pod vodu, jsou zpátky skromnost a rozum.

Bohlen Falco Hinter den Kulissen

Ort des Video-Drehs war ein stillgelegtes Industrie-Gelände im Osten der Stadt.

Weil gerade Pause war, setzten wir uns vom Team ab und wanderten an den Bahngleisen entlang. Es war ein super heißer Sommertag. Wir hockten uns in den Schatten eines alten Waggons und fingen an, uns zu unterhalten.


Místo, kde se točilo video, byl odlehlý průmyslový pozemek na východě města.
Protože byla zrovna přestávka, opustili jsme štáb a procházeli jsme se podél železniční tratě. Byl to velice teplý letní den. Usadili jsme se ve stínu jednoho starého vagónu a začali jsme si povídat.

Wie ich da so saß mit dem Helden meiner Vergangenheit, war ich erst mal ganz andächtig. Ich wollte Falcos Geheimnis ergründen, ihn durchdringen, begreifen und wiederentdecken, was ich damals so toll an ihm gefunden hatte.

Aber Falco hatte kein Geheimnis mehr.

Bohlen Falco Hinter den Kulissen

Jak jsem tam tak seděl s hrdinou z mé minulosti, byl jsem teprve nyní do toho úplně vtažen. Chtěl jsem důkladně prozkoumat Falcovo tajemné kouzlo, prostoupit jím, pochopit jej a znovu se dobrat k tomu, co jsem to kdysi na něm viděl tak úchvatného. Ale Falco už neměl žádné tajemné kouzlo.

Er war nur noch am Klagen: »Alle haben mich abgezockt und benutzt! Von der kompletten Kohle aus ›Der Kommissar‹ ist mir nicht ein müder Schilling geblieben. Auch die Weiber nehmen mich nur aus.« Insbesondere mit diesem Thema wurde er gar nicht fertig: »Die Mädeln sehen in mir nur den Knecht, der das Geld ranschleppt. Ich bin viel zu gutgläubig. Ich gerate immer an die Falschen.«

Stále si jen stěžoval: ,Všichni mě obehráli a zneužili! Ze všech těch prachů, co jsem vydělal na ‚Kommissařovi‘‚ mi nezbyl ani ten blbej šilink. Taky ženský mě jen vybraly.‘ Obzvlášť s tímto tématem stále nemohl přestat: „Holky vidí ve mně jenom pingla, co dotáhne prachy. A já jsem příliš důvěřivý. A natrefím vždycky na ty nesprávný."


Ich merkte sofort: Falco hatte eine unheimliche Sehnsucht nach Normalität, nach menschlicher Nähe. Ihm hing seine Rolle zum Hals raus, er hatte keinen Bock mehr, den großen Zampano zu markieren.
Hned jsem si všiml: Falco měl příšernou touhu po normálním stylu života, po tom, aby byl blízko lidem. Měl po krk své role, už v sobě neměl žádnou chuť přestírat velkého Zampana.

Bohlen Falco Hinter den Kulissen

»Du«, meinte Falco mit leiser Stimme, »ich hab beschlossen, ich kremple mein ganzes Leben um! Ich hab da gerade eine neue Frau kennen gelernt. Ich will noch weitere Kinder. Ich will eine riesengroße Familie. Meine Neue und ich ziehen jetzt gerade in eine andere Wohnung. Das hat mich ein paar Millionen gekostet. Das ist mein Neuanfang.«
Und ich dachte spontan: Mensch, Falco! So richtig überzeugt, so richtig begeistert hört sich das alles aber nicht an.

"Ty", zanotoval Falco tiše, „jsem rozhodnutej, já převrátím naruby můj celej život! Právě jsem se seznámil s novou ženskou. Chci ještě další děti. Chci obrovskou rodinu. Ta moje nová a já se teď právě stěhujeme do novýho bytu. Stálo mě to pár miliónů. To je můj novej začátek.'
A mne najednou napadlo: Člověče, Falco! Tak rychle se nadchneš, tak rychle vzplaneš, to se ale dobře neposlouchá.
»Wenn du schon so viel Geld ausgegeben hast,« hakte ich nach, »ist es denn wenigstens geil da in deiner neuen Butze? Muss ja der Hammer sein für so viel Kohle.«

„Když už jsi vyhodil tolik peněz", píchl jsem si do něj, „ta maličká musí bejt teda pěknej ďábel, že? Ta teda musí bejt, když stojí takový prachy."

»Naa«, meinte Falco, »am wohlsten fühl ich mich immer noch, wenn ich bei meinen alten Spezis von früher penne. Die leben ganz einfach und normal. Da bin ich auch einfach nur der Hans. Da fühl ich mich zu Hause, da bin ich glücklich. Und wenn mich meine kleine Tochter mit ihren großen Augen anschaut, dann weiß ich: Die ist ein Teil von mir. Die hat mich wirklich lieb. Die mag mich so, wie ich bin.«

„Ále," řekl Falco, „furt se ještě cítím nejlíp, když přespávám u svých starých brachů. Ti žijou úplně jednoduše a normálně. To jsem pak člověk jako ti ostatní. Tam se cítím doma, tam jsem šťastný. A když na mě koukne moje dcerka těma svýma kukadlama, tak vím: Tahle je mojí částí. Tahle mě má skutečně ráda. Ta mě má ráda takovýho, jakej skutečně jsem."


Wow, was für ehrliche Worte, dachte ich. Ich hatte das Gefühl, ich begegnete gerade dem echten, dem unverstellten Falco. Und der öffnete mir wirklich und tatsächlich sein Herz.

Wow, to je teda upřímnost, napadlo mě. Měl jsem pocit, že jsem se právě setkal s opravdovým a neproměněným Falcem. A on mi skutečně a doopravdy otevřel své srdce.


In dem Moment kam der »Bravo«-Fotograf Fryderyk Gabowicz vorbei. Er begleitete den ganzen Blue-System-Dreh mit der Kamera. Als er Falco und mich sah, rief er gleich begeistert: »Hey, Jungs, das sieht toll aus, wie ihr da so sitzt! Das gibt ein klasse Foto! Mr. Austria meets Mr. Germany! Rückt mal ein Stück'n zusammen!«

V té chvíli šel kolem Fryderyk Gabowicz, fotograf z časopisu Bravo. Ten fotil při natáčení videoklipu pro Blue-System. Když uviděl Falca a mě, hned nadšeně vykřikl: „Hej, hoši, to vypadá báječně, jak tam tak sedíte! Tohle bude super-fotka! Mr. Austria meets Mr. Germany! (Pan Rakousko se setkává s Panem Německo)! Sedněte si víc k sobě!"

Von einer auf die andere Sekunde war es, als ob da jemand einen Schalter umgelegt, eine Batterie in das lahme und müde Duracell Häschen geschoben hätte. Ich dachte, ich sehe nicht richtig.

A v momentu to bylo, jako by někdo přehodil šaltr, zastrčil do vybitého a unaveného zajíčka z reklamy Duracell novou baterii. Nevěřil jsem svým očím.

Falco begann wie wild zu posen, fuhr sich durchs Haar, grinste sein Standardlachen mit ganz vielen Zähnen und mimte den Kommissar. Kaum war der Fotograf weg, war er wie ein Luftballon, der »pffffffft!« machte und aus dem die Luft entwich. In sich zusammengesunken hockte er neben mir und war wieder der kleine Junge, der auf den Arm wollte.
Falco začal divoce pózovat, prohrábl si prsty své vlasy, šklebil se svým profesionálním úsměvem s oslnivým chrupem a parodoval Kommissaře. Jen, co ale ten fotograf odešel, splaskl jako balónek, z nějž za zvuku „pfffffffff" unikl vzduch. Vycucnutý sám sebou si kecl vedle mě a byl už to zase ten klučina, co potřebuje obejmout.

»Sag mal«, wollte er wissen. »Wie war das bei dir so mit Modern Talking, als ihr Erfolg hattet?«
»Tja«, meinte ich, »am Anfang waren wir für die Leute nur die Besten, die Geilsten, die Größten. Jeder Plattenchef, jede TV-Nase, alle sind sie uns in den Arsch gekrochen. Dann haben Thomas und ich uns getrennt, und ich war komplett abgemeldet. War natürlich eine blöde Erfahrung. Hat mich echt kalt erwischt. So ohne Vorwarnung.«

Bohlen Falco Hinter den Kulissen

„Řekni," chtěl vědět. „Jak ses měl s Modern Talking, když jste měli úspěch?"
„Koukej," řekl jsem, „na začátku jsme byli pro lidi jen ti nejlepší, ti nejvíc sexy, ti největší. Kdejakej šéf vydavatelství, kdekdo od televize, všichni nám lezli do prdele. Pak jsme se Thomas a já rozešli a já byl totálně odpočítanej. Přirozeně, že to byla hrozná zkušenost. Taky mě to pěkně zchladilo. A to bez varování."

Das schien Falco gern zu hören: Geteiltes Leid ist bekanntlich halbes Leid, wie Omi Bohlen immer sagt. Ich war für ihn die Bestätigung: Anderen geht's auch mal bescheiden. Und saß als lebender Beweis neben ihm: Man kann wieder auf die Beine kommen, am Ende wird alles gut.


Zdálo se, že tohle Falco slyší rád. Jak furt říká babča Bohlenová, sdělená bolest, poloviční bolest. To se mu potvrdilo i v mém případě. Ostatním se to také potvrzuje. A já seděl vedle něho jako živý důkaz. Zase se postavíme na vlastní, nakonec bude všechno dobrý.

»Ich hab da ein geiles neues Album in der Pipeline«, verkündete er auf einmal froh. »Das ist echt mega! Das wird einschlagen wie eine Bombe! Mein Manager ist auch der Meinung: super Teil. Da sind mindestens zwölf Hits drauf. Vor lauter Hits wissen wir gar nicht, was wir als erste Single auskoppeln sollen.«

Hörte sich für mich nach gequirlter Kacke an. Wenn ein Sänger nämlich behauptet: »Ich habe zwölf Single-Hits auf meinem Album!«, dann ist immer was oberfaul. So gut ist niemand, selbst Madonna nicht.

„Makám právě na fantastickým novým albu," ohlásil najednou zvesela. „Tohle je opravdu bomba! To bude rána, jako z děla! Můj manažer si to taky myslí: Suprovní kousek. Má to minimálně dvanáct hitů. A že jsou to všechno hitovky, tak vůbec nevíme co máme vydat jako pilotní singl."
Pomyslel jsem si pro sám pro sebe, že to je volovina. Když totiž zpěvák tvrdí :"Mám dvanáct singlovek na albu!", tak v tom je vždycky nějaký háček. Tak dobrý není nikdo, ani sama Madonna.

Da fehlt es an einem guten Manager, der sagt: »Ey, Junge, ab ins Studio! Lass uns noch mal an dem Ding arbeiten!« Das passte auch zu dem, was ich von Falcos Berater gehört hatte. Der sollte ein echter Dumpfbaddel sein. Einer von den vielen Schleimscheißern an seinem Hals, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hatte und Falco nur nach dem Mund redete. Weil er nämlich Angst hatte: Wenn ich jetzt widerspreche, dann schickt er mich dahin zurück, wo ich herkomme - in den Media-Markt zum Kartonstapeln Also sagt er lieber: »Jo, alles riesig, was du da machst, Falco! Gemeinsam sind wir stark« (+ doof = gehen unter).


Tu chybí kvalitní manažer, který řekne: „Hej, chlape, upaluj do studia! Nech nás na tom ještě máknout!" To také přesně odpovídalo tomu, co jsem slyšel o Falcově poradci. To taky musel být pěknej vůl. Jeden z mnoha těch flusounů, co se mu pověsili na krk, co nemá ani ponětí o tom, co je vše kolem a jak se to skutečně dělá a Falcovi do toho jen kecali. Protože Falca se totiž skutečně bál: Pokud mu budu odmlouvat, tak mě pošle zpátky tam, odkud jsem přišel - do Media-Markt, ke skládání papundeklových beden. Takže radějc řekne: Jo, všechno je ohromný, co děláš, Falco! Dokud jsme spolu, jsme silní" (+ doof = jít ke dnu).

»Hey, sag mal, Dieter«, sinnierte Falco fleißig weiter, »du und ich! Wir könnten eigentlich auch mal was zusammen machen. Wie war's? Hättest du Lust?«
»Tja«, wich ich aus. »Grundsätzlich schon. Aber dazu müsstest du halt mal zu mir nach Hamburg kommen ins Studio. So zum Probieren.«

„Hej, řekni, Dietře," pokračoval Falco zaujatě ve svých úvahách , „ty a já! Mohli bychom spolu taky něco stvořit. Co ty na to? Měl bys chuť?"
„Hele" vyhýbal jsem se odpovědi. „Ale tak jo. Ale to bys musel přijet ke mně do Hamburku do studia. Tak, na zkoušku."

Falcos mangelnde Selbstkritik, seine Blindheit hatten mich doch ein bisschen stutzig gemacht. Dieter, da lässte lieber mal die Fingerchen von, sagte mir meine innere Stimme. Mit dieser Soße - Falcos Manager inklusive holländischem Produzenten-Duo Holland & Bolland, das da im Hintergrund noch mitkungelte - wollte ich nicht so gern was zu tun haben. Mach erst mal mit den Jungs, dachte ich. Und wenn du dann immer noch Lust hast, weißt du ja, wo du mich findest.

Hinzu kam noch: Falcos Musikstil war nicht so meine Abteilung. Er konnte nicht singen, nur rappen. Und von Ich-rapp-mir-hierjetzt-einen hatte ich einfach keine Ahnung.
Byl jsem ale tak trošku zaražený z nedostatku sebekritiky u Falca a z jeho zaslepenosti. Můj vnitřní hlas mi napovídal: Dietře, od tohohle dej radši ruce pryč. Nechtěl jsem mít nic společného s tím podělaným Falcovým Managerem a ještě k tomu s tím holandským producentským duetem Bolland & Bolland, co ještě pořád byli nalepení na Falcovi. Nejdřív ještě dělej s těmi hochy, řekl jsem mu. A pak, jestli se ti ještě bude chtít, tak víš, kde mě hledat.
A bylo tu ještě něco: Falcův hudební styl, to opravdu není to, co dělám já. On nezpíval, jen rappoval. A já o stylu „teď si tu tak rappuju" neměl skutečně ani ponětí.

Vielleicht hätte ich's trotzdem versucht, tief in meinem Herzen war ich immer noch Groupie Dieter B. aus HH. Und Falco zu neuem Erfolg zu verhelfen reizte mich sehr. Doch wenn mich eine Sache abschreckt, dann sind es notorische Zuspät-Kommer und Terminplatzen-Lasser. Und genau darin war Falco König. Sein Ruf in der Branche war in dieser Hinsicht exquisit...

Možná, že jsem to měl i přesto zkusit, někde hluboko v srdci jsem byl pořád ještě ten bítník Dieter B. kdovíodkud. A velice mě lákala myšlenka, že bych podpořil Falca v cestě k novému úspěchu. Protože pokud mě něco nadzvedne, tak to jsou ti, co neustále chodí pozdě a ti, co utíkají z boje. A přesně v tom byl Falco král. Co se tohoto týká, byl tím ve své branži opravdu proslulý. 


***


Falco kam nie zu mir nach Hamburg. Er rief auch nicht an. Es war, als ob es dieses Zwei-Stunden-Gespräch auf den Bahngleisen in Wien niemals gegeben hätte.

Falco nikdy ke mně do Hamburku nepřijel. Ani nezavolal. Bylo to, jako by se ten dvouhodinový rozhovor u železniční tratě ve Vídni nikdy nekonal.

Wie angekündigt, erschien ein paar Monate später sein Album »Data De Groove«. Und war der Mega Ober-Super-Flop des Jahres. Karrieretechnisch stürzte Falco nun endgültig ins Nirgendwo. Alles weg.

Jak bylo ohlášeno, bylo o několik měsíců později vydáno jeho album „Data de Groove". A byl to ten opravdu největší mega-super-propadák roku. Falcova kariéra byla s vydáním toho alba s definitivní platností ztracená. Všechno bylo pryč.

Drei Jahre später hörte ich, dass man ihm sogar seine geliebte Tochter genommen hatte. Seine Ex hatte ihm ein Kuckucks-Kind untergejubelt. Das musste er durch einen blöden Vaterschaftstest erfahren.
O tři roky později jsem zaslechl, že mu dokonce vzali i jeho milovanou dcerušku. Jeho bývalá manželka mu podstrčila dítě, které nebylo jeho. To se musel dozvědět při tom hloupém testu otcovství.

Man hatte ihn öffentlich an der Nase rumgeführt wie einen kleinen dummen Jungen. Und das Kind, das er liebte, war Teil des Betrugs. Das verkrafte als Mann erst mal. Falco tat mit furchtbar leid. Ich bin fest davon überzeugt: Von der Sekunde an war der Kämpfer in ihm tot. Ich gebe zu: Mir wär's ähnlich gegangen.

Veřejně ho tahali za nos jako nějakého pitomečka. A dítě, které miloval, bylo předmětem toho podvodu. Poprvé tohle musel zvládat jako muž. Falca to hrozně mrzelo. Jsem pevně přesvědčen o tom, že v té jedné vteřině zemřelo v něm to, co z něj činilo bojovníka. Uznávám, že u mne by to bylo podobné.


Wie die Branche munkelte, rauchte er von der Sekunde an statt täglich vierzig nun sechzig Zigaretten. Und soff, chnupfte und kiffte, was das Zeug hielt. Als Künstler kriegte er kein Bein mehr an Deck.
Jak se mezi námi z branže šuškalo, zčista jasna kouřil najednou šedesát cigaret denně místo čtyřiceti. A nasával, šňupal koks a vyhuloval, co se jen do něj vešlo. Jako umělec už nenašel u nikoho oporu.

Das Makabre in der Musik-Branche ist: Tot bist du erfolgreicher als lebendig. Schöne Grüße von van Gogh. Der hungerte zu Lebzeiten. Und heute zahlen die Sammler für seine Bilder irrwitzige Summen im zweistelligen Millionenbereich.

V hudebním světě je příšerné to, že jako mrtvý máš větší úspěch, než kdybys žil. Pozdravení od van Gogha. Ten když žil, tak hladověl. A dnes platí sběratelé za jeho obrazy šílené částky v dvojmístných milionových cifrách.

Und Falco? Kaum hatte der sich in der Dom Rep mit eins Komma fünf Promille, zweitausendsechshundertvier Nanogramm Kokain und einer Prise Marihuana im Bluttotgefahren, liefen seine Alben wieder wie geschnitten Brot: »Out of the Dark«, sein letztes, unvollendetes Werk, war schon vor der Veröffentlichung ausverkauft.

A Falco? Jen, co si s 1,5 promile, 2604 nanogramy kokainu a se špetkou marihuany v krvi vyjel pro krvavou smrt, jeho alba se prodávají ostošest. „Out of the Dark", jeho poslední, ne zcela dokončené dílo, bylo vyprodáno dřív, než bylo oficiálně pokřtěno.

***

Achtzig Prozent der Leute in der Showbranche saufen oder nehmen Drogen. Nicht etwa, weil alles so lustig ist. Es ist diese Angst, dass einem alles wieder genommen wird. Wie Falco.


Osmdesát procent lidí činných v showbyznysu pije nebo bere drogy. Ne však proto, že je všechno O.K. Je to ze strachu, že zase o všechno příjdou. Jako Falco.

Bohlen Falco Hinter den Kulissen

***

 

 

Přidat nový komentář:
Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici pět:

Nová stránka 1