NOVÝ BLOG O FALCOVI –

NOVÝ BLOG O FALCOVI - Největší česká neoficiální stránka a báze dat a informací o nejslavnějším rakouském zpěváku FALCOVI (určeno pro prohlížeč Mozila Firefox)

 http://www.falco-de-groove.de  http://www.falco-fr.com/  http://www.falco.at  http://www.falcofanclub-berlin.de  http://www.falco.de.gg /  http://www.falcollection.at  http://www.falcoderfilm.de/  http://www.conny.at/ http://www.falcoworld.net/
 http://www.falco-forum.de.gg/ http://www.falco4ever.de/ 
http://www.falco-alive.ch/ 
http://falcorussia.ru/ 
http://too-emotional.de/
http://falco.zanzaa.at/

 http://www.razyboard.com/system/morethread-a-brand-new-fan-falcofans-354773-1126097-0.html  http://www.best-of-80s.de/80er-80s-deutsch-german/2359-falco-jeanny-part-3-a.html

FALCO IST NIE GESTORBEN, ER LEBT WEITER IN UNSEREN HERZEN.

FALCO INTERNATIONAL AIRPORT
ROCK AND ROLL HALL OF FAME ROCK AND ROLL HALL OF FAME

Ahoj, Falco-fanoušci a čtenáři blogu ! Blog o Falcovi je momentálně v rekonstrukci a je doplňován formou archívu. V této liště se dozvíte o nových článcích, kam, tedy do které rubriky byly jednotlivé články doplněny. Momentálně na programu: Falco restaurant v New Yorku a Práter - Falcova figurina. Na návštěvu vás zve Webmasterin Dagmara/Falco1957

Falco - Ich möchte sterben wie James Dean - Chtěl bych zemřít jako James Dean (BRAVO Nr. 22/1982)

Datum: 18. 7. 2009 5.30 | Autor: Falco1957 | 2830× | Kategorie: Profesní kariéra | Komentáře: 0

 

Falco - Ich möchte sterben wie James Dean

 

Falco - Ich möchte sterben wie James Dean

 

Falco - Ich mchte sterben wie James Dean

BRAVO Nr.22/1982 vom 27. Mai 1982


Ich möchte sterben wie James Dean
Chtěl bych zemřít jako James Dean 


Wie eine geheime Kommandosache zieht Falco im Moment seine erste Tournee durch Österreich durch. Er tritt in kleinen Discotheken auf, scheut sich nicht sogar aufs Land zu gehn - aber niemand darf die Termine verraten. Falco will keine Reporter oder Fotografen sehn. "Wenn ich einen bemerke, breche ich den Auftritt sofort ab und gehe von der Bühne", erklärt der 25jährige Wiener Sänger.

Jako nějaké tajné komando putuje Falco při svém prvním turné napříč Rakouskem. Vystupuje v malých diskotékách, nezdráhá se dokonce ani jet na venkov - ale nikdo nesmí prozradit termíny. Falco nechce vidět žádné reportéry nebo fotografy. "Když nějakého zahlídnu, tak okamžitě přeruším vystoupení a jdu z jeviště.", vysvětluje 25-letý zpěvák z Vídně.

Er hat dafür seine guten Gründe.

"Einmal will ich mich nicht auf Schritt und Tritt fotografieren lassen. In Zukunft soll es von mir ohnehin nur noch Bilder geben, die ich genehmigt habe. Ich will nicht das Sachen erscheinen, die nicht meinem Image entsprechen" ergänzt er.

Má pro to své dobré důvody.

"Prostě nechci, aby mě fotografovali na každém kroku. V budoucnu beztak budou zveřejněny jen ty mé snímky, se zveřejněním kterých jsem dal souhlas. Nechci, aby se objevovaly věci, které neodpovídají mému image.", dodává.


Falco - Ich mchte sterben wie James DeanZum anderen will Falco mit diesen Auftritten sein Programm und sich selbst testen. "Gerade ist *Einzelhaft*, meine erste LP erschienen, und jetzt möchte ich wissen, wie die Fans auf die Songs reagieren. Ausserdem muss ich als Solist Erfahrungen sammeln. Bislang trat ich nur mit einer Band auf. Da kann man sich verstecken und mit dem Sound den Leuten einen breiten Mittelscheitel ziehen - ob sie wollen oder nicht. Wenn man alleine auf der Bühne steht, ist das völlig anders."

Za druhé chce Falco také při těchto vystoupeních otestovat svůj program a sám sebe. "Právě bylo vydáno na LP-desce mé první album „Einzelhaft" a já bych chtěl vědět, jak budou na ty písně fanoušci reagovat. Kromě toho musím nasbírat zkušenosti jako sólista. Až doposud jsem vystupoval jen ve skupině. To se člověk může schovat za ostatní a zpěvem rozčísnout lidem širokou pěšinku - ať už chtějí, či ne. Když ale člověk stojí na pódiu sám, je to úplně jiné."
 

Auch in Deutschland will Falco noch dieses Jahr auftreten. "Aber höchstens so um die sechs Konzerte und dann in kleinen Hallen bis zu höchstens 1000 Leute. Von einer Tournee kann man da nicht reden." Falco kommt es nicht darauf an, jetzt mit einem einzigen Hit gross abzusahnen. "Ich will nicht schon wieder im nächsten Jahr vergessen sein, sondern möglichst noch in zehn Jahren auf der Bühne stehen, und mein Geld als Sänger zu verdienen. Darum will ich in kleinen Clubs anfangen, meine Erfahrungen sammeln, das Programm zusammenstellen - erst wenn das fertig ist, werde ich auch richtig auf Tournee gehen."

Falco chce ještě tento rok vystupovat také v Německu. "Ale nanejvýš tak asi šest koncertů, a pak v malých sálech tak nanejvýš o 1000 lidech. Před turné se o tom nedá mluvit." Falcovi nezáleží na tom, aby sesbíral všechnu smetanu teď s jedním jediným hitem. "Nechci, aby se na mě příští rok zase zapomnělo, ale chtěl bych, pokud to bude možné, stát na jevišti ještě za deset let a vydělávat si zpěvem peníze. Proto chci začít v malých klubech, nasbírat zkušenosti, sestavit program - a až pak, až bude hotový budu i já připravený vyjet na turné." 

Pläne für den Sommer hat er auf anderem Gebiet. Er möchte einen Film drehen. "Angebote hab ich bereits auf dem Tisch liegen, und ein Film sieht schon ziemlich konkret aus. Allein deswegen kann ich nicht pausenlos Konzerte geben. Da sehe ich auch meine Zukunft - als Sänger und Schauspieler."

Na léto má plány také v jiné oblasti. Chtěl by natočit film. "Nabídky mi již leží na stole, a film už je téměř konkrétně stanovený. Sám ale kvůli tomu nemůžu bez přestávky dávat koncerty. Poněvadž vidím také svou budoucnost - jako zpěvák a herec." 

Die Nachfolge-Single für *Der Kommissar* wird Anfang Juli erscheinen. *Maschine brennt*, *Nie mehr Schule*, *Auf der Flucht*, *Zuviel Hitze* stehen zur Wahl. Auf jeden Fall wird es eine Auskopplung aus der LP.

Po singlu *Der Kommissar* vyjdou na začátku června další singly, ve výběru jsou *Maschine brennt*, *Nie mehr Schule*, *Auf der Flucht*, nebo *Zuviel Hitze*. Každopádně to bude z LP-desky.

Verarbeitet hat er Themen aus seinem unmittelbaren Bereich. *Maschine brennt* etwa erzählt von einem Typen, der Angst vorm Fliegen hat, trotzdem in ein Flugzeug einsteigt und natürlich abstürzt, weil ein Triebwerk zu brennen beginnt.

Zpracoval témata ze své bezprostřední blízkosti. *Maschine brennt* má vyprávět o někom, kdo má strach z létání, přesto ale nastoupí do letadla a samozřejmě se zřítí, protože v pohonu vypukne oheň.

"Ich habe tierische Angst vorm Fliegen", gesteht Falco. Nur ungern steigt er in ein Flugzeug und zittert dabei stets um sein Leben - obwohl er keine Angst vor dem Tod hat, oft auch schon darüber nachdachte.

"In einem silbernen Porsche zu sterben wie James Dean - das wär eigentlich optimal", sinniert er. Was ihn stört ist der Wagen. "Der Porsche ist für mich eigentlich ein Angeberwagen."

"Mám příšerný strach z létání ", přiznává se Falco. Jen nerad nastupuje do letadla a ustavičně se při tom třese strachy o svůj život - i když strach ze smrti nemá, často také už o tom přemítal.

"Zemřít ve svém stříbrném Porsche jako James Dean - to by bylo vlastně optimální", uvažuje. Co mu vadí, je ten vůz. "Porsche považuji vlastně za vůz pro chvastouny." 

Bei dem Song *Nie mehr Schule* erinnert er sich an seine eigene, wenig erfreuliche Schulzeit. "Diese Abrechnung war für mich notwendig, ausserdem wollt ich immer ein Lied mit einem Kinderchor machen."

V písni *Nie mehr Schule* vzpomíná na svou vlastní neutěšenou dobu školních let. "Toto zúčtování bylo pro mne nezbytné a kromě toho jsem chtěl vytvořit píseň, kde bude zpívat dětský chór." 

 

Falco - Ich möchte sterben wie James Dean

 


 

 

Překlad: Übersetzung ins Tschechische: Dagmara/Falco1957

 

JAMES DEAN´S POSTERS

James Dean

 

Falco und James Dean

 

Falco und James Dean

 

Falco und James Dean

 

Zajímavé info o herci J. Deanovi naleznete zde:

http://falco1957.mujblog.info/falcovy-vzory-a-idoly/james-dean-falco-s-vorbild

 

 


 

 

 

Přidat nový komentář:
Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici pět:

Nová stránka 1